Smluvní podmínky

Provozovatel:

DALAL s.r.o.

Jugoslávská 1269/12, 36001 Karlovy Vary


IČ: 26353008
DIČ.: CZ26353008

 

Změny objednaného ubytování a cen po uzavření smlouvy jsou nepravděpodobné, přesto nemohou být zcela vyloučeny. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, k navýšení směnného kursu, jedná se o závažné změny. Takové změny je DALAL s.r.o. povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Je-li cena jednostranně zvýšena o více než 10% od původně stanovené ceny, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit aniž by platil storno poplatky. Musí tak učinit nejpozději do 5 dnů po oznámení změn, jinak se předpokládá, že s novou cenou souhlasí.

 

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s DALAL s.r.o. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně formou e-mailu. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky DALAL s.r.o. a zákazník je povinen zaplatit firmě DALAL s.r.o. účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku a to:

 

  • 30 a více dnů před zahájením pobytu: 0% z celkové ceny ubytování
  • 29 až 15 dnů před zahájením pobytu: 20% z celkové ceny ubytování
  • 14 až 10 dnů před zahájením pobytu: 30% z celkové ceny ubytování
  • 9 až 0 dnů před zahájením pobytu: 100% z celkové ceny ubytování
  •  v případech, kdy nebyla klientem placena záloha (zejména při individuálních rezervacích prostřednictvím on-line systémů) bude v případech „no-show“       nebo snížení počtu ubytovaných vůči zákazníkovi uplatněn storno poplatek ve výši ceny za jednu noc za každého z klientů, o které se snížil počet ubytovaných.

 

Ke zrušení pobytu ze strany DALAL s.r.o. může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.

 

Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje, nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka v plné výši. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Hodnocení